Afname insecten in Nederland: kunnen we dat oplossen?

“Dramatische afname van insecten”. Deze kop was in menige krant te lezen afgelopen maand. Voor veel mensen geen nieuwe informatie, want dit werd al langer gedacht. Wél een schok: uit het onderzoek bleek dat de afname nog veel groter is.

Op 14 mei j.l. kwam Natuurmonumenten naar buiten met het bericht dat het niet goed gaat met insecten in Nederland. Naar aanleiding van een onderzoek in Duitsland, is Natuurmonumenten zelf ook een onderzoek gestart en pleit nu voor een uitgebreider onderzoek.

NIOO-KNAW, het Nederlands Instituut voor Ecologie, partner van SummerLabb sinds de start in 2010, gaf ons meer informatie over dit onderwerp. We spraken Froukje Rienks, hoofd wetenschapscomminucatie bij het kennisinstituut. “De precieze achteruitgang en de precieze oorzaak is eigenlijk best moeilijk vast te stellen tot nu toe”.  Ook is volgens haar een goed lange-termijnonderzoek nodig. “Het soort onderzoek dat in dit geval meerdere insectensoorten volgt, op verschillende plekken en over een langere periode.”

We zien steeds meer aanwijzingen dat de diversiteit van soorten op onze planeet achteruit gaat en dat is zorgelijk. Rienks: “Het goede nieuws is, dat het belang van die biodiversiteit inclusief de kleine beestjes zoals insecten nu eindelijk steeds duidelijker wordt voor de mensen.” Belangrijk voor de natuur dus, maar ook voor ons voedsel en, niet onbelangrijk, medicijnen. “Hopelijk helpt dit bij het vinden van oplossingen om onze natuur rijk aan leven te houden,” aldus Froukje Rienks.

Om dit probleem aan te pakken gaat NIOO op zoek naar de juiste oplossingen. “Dit doen we samen met verschillende organisaties, van natuurbeheerders tot banken.” Volgens Rienks een brede groep, die samen voor biodiversiteit staat. “En deze zomer bieden we minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) een Deltaplan Biodiversiteitsherstel aan.”

Het is dus nog even afwachten, maar het feit dat er zo snel actie wordt ondernomen klinkt ons goed in de oren. We bellen opnieuw met NIOO-KNAW over acht weken.