Wat is het effect van klimaatverandering op onze energierekening?

We hebben dit jaar te maken met een ontzettend hete zomer en aan de andere kant hadden we in februari te maken met een koudegolf. Het zette de redactie van SummerLabb aan het denken: hebben deze steeds vaak voorkomende weeruitersten ook invloed op de hoogte van onze energierekening? En zijn er eigenlijk  in ons energieverbruik nog wel verschillen tussen de winter en de zomer? Of stoken we  in beide seizoenen evenveel door de warmtebronnen aan de ene kant en de verkoelende apparaten (lees: airco) aan de andere kant?

Met gemiddeld 0,7 graden in De Bilt hadden we dit jaar de koudste februari sinds 1996 te pakken. In de slotdagen van die maand werden de laagste temperaturen van de winter genoteerd. Het  was gesprekstof nummer één en de kou bleef een langere periode aan. Gevolg van deze koude dagen: meer energieverbruik en dus ook hogere kosten. Charlotte van Zutphen, woordvoerster van Energieleverancier Essent,  bevestigt dit met cijfers: ‘Over de meteorologische winter periode (december tot en met februari) wordt door een gemiddelde consument met een normaal jaarverbruik van 1.300 m3 gas, 662 m3 gas verbruikt (dit is het langjarig gemiddelde). Afgelopen februari lag het verbruik 17% hoger dan gemiddelde.’

Maar hoe zit het dan in de zomer? Tijdens de warmte is het beter om een ventilator te gebruiken in plaats van een airco, dat is algemeen bekend. Volgens Milieu Centraal verbruikt een airco gemiddeld tussen de 160 en 430 kWh per jaar. Een ventilator verbruikt maar 15 kWh per jaar (ongeveer). We hebben goede airco en goede ventilatoren nodig om de hitte  een beetje aan te kunnen. Dat de energiekosten  omhoog gaan, spreekt dan voor zich. Harde cijfers over de toename van deze extra energie uitstoot zijn  nog niet bekend, die worden over twee weken bekend gemaakt.

Maar wat kun je nu al doen om de kosten te drukken?
Daar zijn diverse mogelijkheden voor. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen. Charlotte van Zutphen: ‘Als de temperaturen omhoog lopen betekent dat niet altijd per definitie dat de zon ook schijnt: ’s nachts en op bewolkte dagen kan het kwik tot meer dan 30C stijgen. Echter, ook op deze dagen is er sprake van instralingsuren*. Je kunt wél stellen dat op zonnige dagen het gemiddelde aantal instralingsuren hoger is dan op een regenachtige dag.’ En met de hoge temperaturen van de afgelopen tijd was het eerste half jaar van 2018  zeer gunstig voor zonnepanelen, weet Van Zutphen: ‘Het aantal zonuren lag over de eerste zeven maanden van 2018 een kleine 25% hoger dan het langjarig gemiddelde en de instraling lag 16% hoger dan het langjarig gemiddelde. De opbrengst tot en met juli lag per saldo 17% hoger dan het langjarig gemiddelde.’

Wat de exacte opbrengsten zijn, dat horen we over twee weken. Eveneens wat de warme zomermaanden voor onze energierekening heeft gedaan. 

* instraling: des te dichter het zonnepaneel bij de zon staat, des te rechter straalt de zon in op het zonnepaneel en des te hoger het rendement van het zonnepaneel. Zonnepanelen op de evenaar hebben dus een hoger rendement dan zonnepanelen in Nederland.