Partners

SummerLabb bestaat inmiddels 10 jaar en werkt nauw samen met evenementen en partners vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden, multinationals en start-ups.

Huidige partners binnen het netwerk zijn: Technische Universiteit Eindhoven, TNO, Gemeente Den Haag, Energie Beheer Nederland (EBN), KIEMT, Shell, MARIN, Nexstep, De Zeeuwse Stromen, Gemeente Rotterdam, Gasunie, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Den Helder Support Services (DHSS), NOGEPA, Stichting de Noordzee, Ekofish Group, Rijkswaterstaat, Nederlandse Onderwatersport Bond, DNV GL.

Voor meer informatie over het partnerschap met SummerLabb kunt u contact opnemen met 035-674140.