Van wateroverlast naar waterlust | NL Greenlabel

Geschreven door: Lodewijk Hoekstra – NL Greenlabel

Zoet water is een schaars goed. Jarenlang was het beleid in onze delta gericht op het controleren van het water dat hier in overvloed aanwezig was; zuiveren, lozen, indammen. Maar in een duurzame leefomgeving zullen we heel anders met het water moeten omgaan. De focus moet naar het behouden en borgen van hemelwater. Daarbij staan veerkracht en weerbaarheid van stedelijk gebied centraal. De aanhoudende droogte benadrukt eens te meer de urgentie.

Klimaatverandering zal ons met meer extremen confronteren: meer droogte, meer hitte, meer heftige regenval. Opeens is water geen overvloedig goedje meer, maar iets dat we moeten koesteren omdat het aan de basis staat van al het leven. Zo kunnen we het opslaan wanneer het met bakken uit hemel valt en gebruiken in tijden van ongekende droogte. Door goede infiltratiemogelijkheden kun je ook de piekmomenten afzwakken waardoor de schade door overstromingen beperkt.  Die kunnen in de honderden miljoenen euro’s lopen zoals Arnhem en Kopenhagen in de laatste jaren aan den lijve ondervonden.

Een duurzame omgang met water betekent dat we zeker in kwetsbare steden integraal moeten ontwerpen met oog voor natuur, water en gebouwen. Groen is immers een hele goede manier om water op te vangen en geleidelijk af te voeren. Groenontwerper, architect, projectontwikkelaar en stedenbouwer moeten daarom op een veel vroeger moment de koppen bij elkaar steken zodat ze slimme oplossingen kunnen bedenken. Bijkomend voordeel: in zo’n groenere omgeving is de kwaliteit van leven ook veel hoger. Zo maak je uit de nood een deugd.

NL Greenlabel gelooft in integrale oplossingen. Bij een gebiedsontwikkeling moeten groen, rood en blauw helemaal op elkaar zijn afgestemd, waarbij de kwaliteit van de leefomgeving begin- en eindpunt van het proces vormen. Door het meetbaar te maken kan NL Greenlabel deze kwaliteit borgen. De jarenlange expertise wordt tijdens de begeleiding van een proces gedeeld met betrokken partijen om ze te bewegen tot oplossingen die werkelijk integraal, duurzaam en effectief zijn.