Waterstof tot nadenken

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: waterstof, een alternatief voor aardgas dat we kunnen produceren én dat bij verbranding niet bijdraagt aan de klimaatverandering. Het wordt gebruikt als grondstof voor industrieën, als brandstof voor auto’s, fabrieken, cv-ketels en het kan als opslagmiddel fungeren voor duurzame elektriciteit.

Bij SummerLabb staat het onderwerp al langer op de agenda, voor de eerste keer in 2015 toen we het publiek verleidden om op een “waterstoffiets” te stappen. De beweging van het fietsen was nodig om uit te leggen hoe de productie van waterstof, door middel elektrolyse*, uit trapbewegingen kan worden georganiseerd.
Waterstof is een stof die niet, zoals aardgas, uit de grond gehaald kan worden. Nee, het moet geproduceerd worden. De industrie maakt dit nu nog door aardgas (CH4) te splitsen, waarbij CO2 vrijkomt. Deze waterstof wordt ‘grijs’ genoemd en er wordt jaarlijks al 800.000 ton van geproduceerd. Als je ervoor kiest deze C02 op te vangen en op te slaan in gasvelden op de Noordzee, dan spreek je van blauwe waterstof.

Recept waterstof
Een stap verder is de duurzame variant, de groene waterstof. Dit wordt op een geheel andere wijze geproduceerd. De duurzame elektriciteit/energie (windenergie, zonne-energie of aardwarmte) wordt gebruikt om water (H20) te splitsen. Door het splitsen ontstaat waterstof (H2) en zuurstof (O2), wat elektrolyse* wordt genoemd.

We zijn in Nederland al gestart met de ontwikkeling van deze, relatief gezien, perfecte energiedrager. In Groningen werkt Gasunie aan een waterstoffabriekje dat op duurzame stroom werkt. Ulco Vermeulen, Raad van Bestuur en Directeur Participations & Business Development van Gasunie, ziet de groene waterstof als een belangrijke schakel om de energietransitie in gang te zetten. Ulco: “Ondanks de opkomst van hernieuwbare energiebronnen als wind, zon en geothermie zullen we altijd gasvormige energieoplossingen nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat de energiewaarden van deze hernieuwbare bronnen niet hoog genoeg zijn voor bepaalde industrieën”.

Denk hierbij aan het maken van staal, glas, cement en bakstenen: de temperatuur die voor de productie nodig is, is nauwelijks te bereiken met warmtepompen of elektrische ovens.

Ulco gaat verder: “Maar ook omdat je duurzame energie wilt kunnen opslaan en vervoeren. Waterstof kun je per schip of met pijpleidingen daar brengen waar je het nodig hebt. Om fabrieken te laten draaien en auto’s te laten rijden”.

Voordelen waterstof
Kunnen we nog meer voordelen benoemen voor het gebruik van waterstof? Jazeker. In de Volkskrant van afgelopen week stonden een aantal grote pluspunten beschreven:

✓ Waterstof is goedkoop: certificeringsinstituut Kiwa berekende eerder dit jaar dat het opslaan van 2.000 kilowattuur energie in een batterij rond de 40 duizend euro per jaar kost. Honderd keer duurder dan het bewaren van diezelfde hoeveelheid energie in de vorm van waterstof;

✓ Kleinste molecuul op aarde; dus weinig opslagruimte nodig: bovenstaande batterij zou zo groot zijn als drie zeecontainers. Voor dezelfde energiehoeveelheid waterstof volstaat een tank van één kubieke meter;

✓ Hergebruik productieplatform en huizenstelsels: de gasvelden in de Noordzee raken leeg. De ‘oude’ platforms zijn inzetbaar voor de waterstofproductie van wind op zee. Het gastransportnet is met kleine aanpassingen geschikt om waterstof door te vervoeren ;

✓ Er kan altijd nieuwe waterstof gemaakt worden uit water;

✓En het belangrijkste: het is veilig.

Alle lof voor waterstof dus. De energiebedrijven staan te popelen om de energiedrager te gaan gebruiken. Ulco Vermeulen: “We zien een grote toekomst voor waterstofgas als alternatieven voor aardgas. Voor ons zijn het de groene moleculen van de toekomst”.

Wij zijn zeer benieuwd naar de ontwikkelingen rondom waterstof en mogelijke andere alternatieven voor aardgas. Wil je meer lezen rondom de nieuwste innovaties? Klik dan hier.