Ellen van der Veer | ECN part of TNO: “Het is heel inspirerend om die vonk in de ogen van een festivalbezoeker te zien”

Deze week een blogpost van Ellen van der Veer, werkzaam bij ECN part of TNO. De afgelopen maanden is Ellen op pad geweest voor de Burgemeester van Jouw Noordzee, waarbij zij in gesprek ging met het Nederlandse festivalpubliek, over de toekomst van onze Noordzee.

Door: Ellen van der Veer, 13 juli, Utrecht.

Werken bij ECN part of TNO, de energietak van TNO, vind ik het leukste wat er is. Als geo-energie consultant krijg ik de kans om aan één van de grootste uitdagingen van dit moment te werken: de energietransitie. De aardgaswinning in Nederland gaat de komende jaren flink terug lopen, er wordt een grote toename in de opbouw van duurzame energiebronnen voorzien. En zoals we allemaal weten: dit gaat niet vanzelf. Bij ECN part of TNO werken we op allerlei manieren aan het mogelijk maken en versnellen van deze transitie.

Zelf draag ik een steentje bij via het North Sea Energy programma. Binnen dit onderzoeksprogramma zoeken we uit of je de bestaande gasinfrastructuur op zee (pijpleidingen, putten en platforms) kunt hergebruiken om grootschalige elektriciteitswinning via wind op zee mogelijk te maken. Naar verwachting staat er in 2050 misschien wel 60 GW aan windvermogen op de Nederlandse Noordzee.  Op dit moment is dat ongeveer 1 GW – 60 keer zo weinig. De hoeveelheid elektriciteit die hiermee kan worden opgewekt betekent een zware belasting voor het elektriciteitsnet. Wij zoeken uit of je dat net op termijn kunt gaan ontlasten door elektriciteit op zee om te zetten naar andere gasvormige of vloeibare energiedragers, zoals bijvoorbeeld waterstof. Dit groene gas kan dan via bestaande pijpleidingen naar land worden getransporteerd. Ook zijn we hard opzoek naar manieren om op grote schaal energie op te kunnen slaan, zodat we in de toekomst niet zonder energie komen te zitten wanneer er weinig zon of wind is. Wellicht kunnen we die energie gaan opslaan in lege gasvelden of oude cavernes waaruit zout is gewonnen.

De Noordzee is niet alleen een bron van energie, maar kent nog veel meer gebruiksfuncties zoals visserij, recreatie, scheepvaart, defensie, en niet te vergeten, een fantastisch natuurgebied. De Noordzee is van ons allemaal, en daarom vind ik het heel gaaf dat ik deze zomer vanuit TNO met SummerLabb opzoek mag naar de “Burgemeester Van Jouw Noordzee”. De afgelopen weken heb ik verschillende festivals bezocht, zoals het Grootste Kennisfestival van Nederland in Deventer en Parkpop in Den Haag. Hier heb ik met verschillende mensen mogen praten over wat zij belangrijk vinden als het gaat om de Noordzee. Dat is voor mij als onderzoeker van onschatbare waarde.  Want omdat je als kennisinstelling vaak binnenshuis bezig bent om te proberen de juiste dingen te doen, is het des te spannender en belangrijker om ons werk ook naar buiten te brengen. Niet alleen om mensen te informeren, maar ook om te horen wat verschillende mensen belangrijk vinden. En ik vind het heel inspirerend om bij festivalbezoekers een vonk in de ogen te zien, als je met ze in gesprek gaat over een van de meest bijzondere stukjes Nederland: De Noordzee.