Regen, onweer én wateroverlast

Laten we het nog even hebben over het weer. Of eigenlijk, over het slechte weer van afgelopen week. Het viel namelijk met bakken uit de hemel. Een enorme plensbui op je hoofd krijgen vindt niemand fijn. Toch zijn de gevolgen van deze regenval van veel grotere aard: straten en kelders stonden onder water, er was langdurige hinder in het verkeer en het water stroomde diverse openbare gebouwen binnen. De kranten raakten er ook niet over uitgeschreven:
KNMI: vanmiddag code oranje vanwege onweer en hagel – AT5
Wateroverlast door enorme plensbuien, KNMI geeft weerswaarschuwing – RTL Nieuws
Opnieuw wateroverlast, code oranje in het noordoosten van het land – NOS

De schade is inmiddels opgelopen tot meer dan tien miljoen euro.

Waar komt dit extreme weer vandaan?
Dit heeft alles heeft te maken met de opwarming van de aarde. Het zeewater wordt warmer, net als de lucht. Warmere lucht houdt meer vocht vast en dat valt uiteindelijk uit in de vorm van regen. Als we Rob Sluijter, klimatoloog van het KNMI moeten geloven, zal de frequentie de komende jaren alleen maar toenemen: “De maand mei was de warmste in drie eeuwen tijd. Hoe warmer het wordt, hoe meer energie er in de lucht komt. Die energie is een van de factoren die nodig is om zo’n zware bui te krijgen.“

Meer kans op wateroverlast dus. Hoog tijd om te onderzoeken hoe Nederland zich voorbereidt op deze nieuwe ontwikkeling.

We vroegen het onze twee SummerLabbpartners van het waterschap: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard uit Rotterdam en De Stichtse Rijnlanden uit Houten. Goos Boelhouwer, Adviseur Klimaatadaptatie waterschap De Stichtse Rijlanden, stelt:

“Klimaatadaptatie is een lange termijn uitdaging die alle overheden, samen met commerciële partijen en bewoners, aan moeten gaan. Het biedt de kans om stappen te nemen richting een betere kwaliteit van leven. De extreme buien van de afgelopen tijd tonen aan dat we niet kunnen afwachten. In de regio Utrecht zetten we de eerste stappen om klimaatverandering aan te pakken. Door kennis te delen op regionaal, nationaal en internationaal niveau hopen wij dat de klimaatuitdagingen niet meer als een last, maar als een kans worden gezien.”

In het zuiden van het land gaan ze al concreet aan de slag met het probleem rondom wateroverlast. Hans Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen uit Rotterdam: “Waterschappen en Gemeenten willen samen met inwoners en bedrijven de verstening stedelijk gebied terugdringen door vergroening van straten en tuinen. Daarnaast is het belangrijk dat bij bouwplannen rekening wordt gehouden met waterbeheer en dat er genoeg waterbergingsopties zijn in het landelijk gebied. Hiervoor zijn acties afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Nu is het tijd om de schop de grond in te zetten.”

“Daarvoor is ook, zoals afgesproken in het Interbestuurlijk Programma, de inzet van Rijksmiddelen nodig. Bij voorspellingen van extreme neerslag, zoals afgelopen week, verlagen wij waar mogelijk de waterpeilen in ons beheergebied preventief en stemmen we met de grotere steden in ons gebied af om ruimte in het rioleringssysteem te creëren.”

Benieuwd wat je zelf kunt bijdragen? Kijk dan onderstaand filmpje.