Tips van de burgemeester van Harlingen: “Wees lief voor de Noordzee”

In juni van dit jaar maakte SummerLabb bekend dat we op zoek gaan naar iemand die de titel “Burgemeester van Jouw Noordzee” een jaar op zich wil nemen. Waar kwam die op het oog plotselinge zoektocht vandaan? En… is die functie nodig? We zetten de zaak nog eens op een rijtje en spreken met een echte burgemeester. 

De Noordzee
Binnen de redactie van SummerLabb kreeg het onderwerp “de Noordzee” in de afgelopen 36 maanden steeds meer aandacht. Het begon al in 2014 toen Gasunie ons vertelde dat je het procedé van omgekeerde elektrolyse (de nieuwe energie-productiewijze) eigenlijk best goed kon uitbeelden op Eurosonic Noorderslag via een fiets, een racebaan en een elektrolyse-opstelling. En we kwamen in aanraking met autoproducenten en brandstofleveranciers die aan de slag waren met de nieuwe elektriciteit. En omdat langzaam maar zeker duidelijk werd dat de aardbevingen in de provincie Groningen echt wel vroegen om een versnelde energietransitie, ging het allemaal nog sneller.

Afbeelding via Google Maps. Harlingen t.o.v. de Noordzee.

Energieproductieplaat
De grote partijen zijn over en weer met elkaar in gesprek: Tennet, Gasunie, Shell, Nogepa, TKI Wind op Zee, EBN, ECN part of TNO, Van Oord, Nam, etc.. De Noordzee lijkt het energieterrein van de Toekomst. Maar, het zijn niet alleen de energiepartijen zie zich roeren. Ook die partijen die al een rol spelen in de Noordzee, willen hun rol blijven spelen. En de partijen die onder de wateroppervlakte zitten, moeten ook gehoord worden. Met andere woorden: je doet het niet zomaar even, van de Noordzee een energieproductieplaat maken.

‘Onzin-baan’
Wij van SummerLabb vonden daarom al enige tijd dat die Noordzee een stem verdient. En wie kan die stem nou beter zijn dan “De Burgemeester van Jouw Noordzee”? In de afgelopen acht weken bezocht SummerLabb verschillende evenementen. Van Deventer via Den Haag naar Papendal en Scheveningen. Met camera en pen stelden we aan een breed publiek vragen over het hoe en wat van die nieuwe burgemeester. En we kregen veel verschillende antwoorden. Het unanieme antwoord is in elk geval dat niemand het een onzin-baan lijkt te vinden.

SAIL Harlingen
Komend weekend richten we nog een maal onze camera en microfoon op de bezoekers van Sail Harlingen, waar de schepen van de vierlandenwedstrijd UK-DK-NO-NL binnenvaren. In Harlingen is de Noordzee altijd heel dichtbij. Het moet dan ook een onderwerp zijn waar de burgemeester van deze ‘Noord-Nederlandse’ stad, Roel Sluiter, een mening over heeft: “Wij hebben het meestal over de Waddenzee, want daar liggen wij aan. Wij hebben natuurlijk de vissers die op de Noordzee vissen, maar heel direct zijn wij niet in aanraking met de Noordzee,” aldus Roel Sluiter.  

Verplaatsing
Je zou toch kunnen zeggen dat de Waddenzee een departement van de Noordzee is.“Die zee is voor ons van groot belang,” gaat Roel Sluiter verder.“En ook heel bepalend. Als het over energie gaat, die verplaatsing van Groningen naar de Noordzee, dat gaat natuurlijk veranderingen geven. Wij hebben in Friesland naast een beetje gaswinning ook met zoutwinning op land te maken, die levert hier en daar wel aardverschuivingen op.  Als gevolg van de Groningse bodemveranderingen vinden er ook meer discussies in Friesland plaats. Daarom is er besloten nu zoutwinning op zee te doen, via een schuine pijp-verbinding. In Harlingen, de oudste van de Friese Steden, is dat een discussie, want we zijn beducht op de gevolgen voor onze oude binnenstad.”

Windmolenparken
Als we kijken naar over de windmolenparken op zee zien we dat dit nieuwe discussies oplevert. De zee is kwetsbaar. Je moet veranderingen met fatsoen regelen. Roel Sluiter: “Kijk, ik ben geen specialist, maar ik vraag me natuurlijk ook wel af wat het allemaal niet kost; wegen de kosten van het produceren van schone energie wel op tegen de kosten voor de verplaatsing van de productie. En ik vind de kwestie van het zicht van de zee echt een serieus punt: hoe kijk je naar een veld windmolens of hoe kijk je naar een schone zee? Het is het onderwerp van tientallen gezichten! En wat doet het met vissen en vogels op zee. De balans tussen visserij en industrie moet dus echt wel goed gewikt en gewogen zijn.”

Burgemeester van Jouw Noordzee
Op de vraag of Roel Sluiter het belangrijk vindt dat er een Burgemeester van de Noordzee komt, antwoordt hij: “Ik weet niet hoe belangrijk die gaat worden, het is wel nuttig om het te proberen. Ik weet echt niet of het bestuurlijk effect zal gaan hebben, of dat mensen er meer over na gaan denken.”Wel zou Sluiter de nieuwe burgemeester willen meegeven om voorzichtig met de Noordzee om te gaan. “Communiceer er over met het publiek, laat zien waar je mee bezig bent. Het belang moet benadrukt worden: wees lief voor de zee.”Of Roel Sluiter zelf zou solliciteren is nog niet zeker: Dat weet ik niet, ik denk het niet, want ik ben al burgemeester van Harlingen. Niet zo’n hele grote gemeente, maar wel één waar ik met veel plezier mijn handen aan vol heb!”

SummerLabb staat komend weekend, 4 en 5 augustus, op SAIL Harlingen. We gaan nog één keer op zoek naar kandidaten voor de rol van de Burgemeester van Jouw Noordzee 2018. Houdt de socials in de gaten voor onze locatie en wie weet zien we je daar!