Vijf vragen aan: Jacqueline Vaessen van Nexstep

In de rubriek ‘Vijf vragen aan…’ spreken we partners en vragen we ze naar hun werkzaamheden en persoonlijke drive. Vandaag: vijf vragen aan Jacqueline Vaessen van Nexstep. Ze houdt zich bezig met de toekomst van de 150 platforms in het Nederlandse deel van de Noordzee. 

Kun je iets meer vertellen over Nexstep? 
“Nexstep is het nationaal platform voor hergebruik en ontmanteling. Nexstep is opgericht door Energie Beheer Nederland (EBN, namens de staat eigenaar van 40% van de infrastructuur) en NOGEPA, namens de Nederlandse olie- en gasindustrie. In de afgelopen jaren is er een omvangrijke infrastructuur opgebouwd voor de winning van olie en gas (zowel op zee als op land). Als de velden niet meer rendabel olie of gas kunnen produceren moeten ze opgeruimd worden en dat noemen we ontmantelen. Nexstep is opgericht om deze ontmantelingsoperatie te coördineren en faciliteren en zodoende er zorg voor te dragen dat dat veilig, maar ook kostenefficiënt gebeurt. Daarnaast werkt Nexstep actief aan het onderzoeken van de mogelijkheden voor hergebruik van bestaande infrastructuur en daar beginnen we ook als eerste mee. Het zou tenslotte zonde zijn als we spullen afbreken en er daarna achter komen, dat we het nog heel goed hadden kunnen gebruiken.”

Wat vind jij het mooiste onderdeel van jouw werk? 
“Dit is voor mij een droombaan, dus ik vind heel erg veel dingen hieraan leuk. Wat ik vooral leuk vind, is de diversiteit aan mensen waarmee ik werk. Het directe Nexstep team is klein, maar er worden vanuit EBN en de bedrijven mensen gedetacheerd naar onze commissies. Dat betekent dat ik de mogelijkheid om heb om samen te werken met veel specialisten, die allen kanjers zijn in hun vak. En daarnaast vind ik het fantastisch dat ik op zoveel plekken kom, ik ben offshore geweest naar een productie-eiland (en heb daarvoor ook de Helicopter Escape training gedaan, op zijn kop in een zwembad eind januari brrrrr), een boortoren in productie gezien, bij de doop van een walk-to-work-vessel geweest, op diverse podia in binnen- en buitenland Nexstep mogen presenteren en zo kan ik nog wel even doorgaan…”

En wat is jouw eigen verwachting van de toekomst van platforms op zee? 
“Er staan 150 platforms op de Noordzee. Een aantal daarvan kunnen we hergebruiken voor de productie van waterstof of het opslaan van CO2, maar het grootste deel van de platforms zal verwijderd moeten worden. We worden wel benaderd met ideeën voor hergebruik van platforms, b.v. als hotel voor duikers, maar onderhoud van installaties offshore is zo duur, dat deze hergebruik opties financieel niet haalbaar zijn. Veel waardevoller is de infrastructuur die onder de zeebodem ligt, de lege gasvelden en de putten waarmee we de CO2 kunnen opslaan en de grote transportleidingen waarmee we CO2 kunnen aanvoeren. Daarnaast hebben we ook veel infrastructuur op land waar we kijken naar hergebruik, zoals het ombouwen van twee lege gasvelden naar een geothermie doublet in Middenmeer door Vermillion en het ombouwen van de oude gaszuiveringsinstallatie in Emmen tot een “New Energy Hub” door de NAM.”

Wat is je persoonlijke drive? 
“Ik ben gedreven en als ik ergens voor ga dan doe ik dat ook vol overgave en met passie. Maar dat lukt ook alleen als ik me bezig kan houden met iets dat voor mij betekenisvol is. Een van mijn persoonlijke drijfveren is de energietransitie en ik vind het dan ook erg leuk dat ik in deze functie daar mijn steentje aan bij kan dragen. Daarnaast ben ik een mensenmens en vind ik het erg leuk om verbindingen te leggen. Dat kan ik uitermate kwijt in mijn droombaan.”

Wat hoop je mee te geven aan het publiek? 
“De olie- en gasindustrie is niet meer het meest populaire meisje van de klas. Waarbij jammer genoeg soms vergeten wordt dat deze industrie er mede voor gezorgd heeft dat we ons huidige welvaartssniveau hebben. Onze welvaartsstaat is voor een groot gedeelte gebouwd op de aardgasbaten. Wat ik hoop is dat we waardig afscheid kunnen nemen van een tijdperk dat er binnenkort niet meer zal zijn en dat we tegelijkertijd proberen dat deel van de infrastructuur dat nog van nut kan zijn, in te zetten voor de energietransitie.”

Meer ‘Vijf vragen aan’ lezen? We spraken o.a. Marcel Hoenderdos van EBN en Froukje Rienks van het NIOO-KNAW.