Wat vindt Nederland van … wind op zee? | video

‘Iedereen wil alles maar niet in zijn/haar eigen omgeving’, een bekende quote van het Nederlandse publiek waar SummerLabb op evenementen en festivals mee in gesprek raakt. Maar geldt dit voor iedere burger? Of zijn windmolenparken juist goed voor de transitie waar we momenteel middenin zitten? Het Nederlandse publiek krijgt een stem in de campagne ‘De Burgemeester van Jouw Noordzee’