“We staan aan de vooravond van een industriële revolutie als het gaat over energie”

Haar afstudeerscriptie op de School voor Journalistiek ging over het thema duurzaamheid. Toen jaren later de vraag werd gesteld of ze voor drie maanden bij de Gemeente Rotterdam wilde werken als adviseur communicatie voor het programma Resilient Rotterdam*, kon ze geen ‘nee’ zeggen. Met succes. De drie maanden zijn namelijk drie jaar geworden. En ze bezit inmiddels de portefeuille duurzaamheid met de thema’s energietransitie, maatschappelijk verantwoord inkopen en circulair.

Monica Verhoek: “De energietransitie is één van de grootste opgaven voor de stad, en natuurlijk voor heel Nederland.” Verhoek geeft ons een kijkje in de projecten en initiatieven van de Gemeente Rotterdam, partner van SummerLabb op de Wereldhavendagen 2018 in Rotterdam waar ze het publiek op een verrassende wijze kennis laten maken met energietransitie.

Ben je zelf een echte Rotterdammer?
“Ik ben geboren in Schiebroek (een wijk in een Rotterdams stadsdeel) en ik ben daar ook opgegroeid. Momenteel woon ik net iets buiten de stad. Toch zou ik ooit wel weer terug willen. Er gebeurt hier altijd van alles. De laatste 15 jaar vooral mooie dingen. En zeg nou zelf, die skyline is toch prachtig!”

Je geeft het zelf al aan, de stad is volop aan het veranderen. Daarnaast worden in diverse steden doelen gesteld voor 2020 of zelfs voor 2030. Rotterdam moet in 2030 een circulaire stad zijn, vertel! “Dat klopt. Vanuit communicatie oogpunt is het heel belangrijk dat we de inwoners van de stad bewuster maken van alle veranderingen op het gebied van duurzaamheid. Er komt steeds meer vraag naar grondstoffen, maar die vraag kunnen we niet aan. We moeten dus anders met onze grondstoffen omgaan, bijvoorbeeld door producten te verminderen, te recyclen en her te gebruiken. En we moeten zorgen dat afval niet meer bestaat. Via de campagne ‘Van Zooi Naar Mooi’ laten we als stad zien dat afval ook een waarde heeft en als nieuwe grondstof kan dienen. We hebben twee gouden hybride vuilniswagens door de stad rijden, het zogeheten ‘Goud Transport’. Ook zijn er diverse gouden afvalcontainers aanwezig. En ze worden ook écht gebruikt. We laten met een knipoog zien dat je je bewust moet worden van jouw dagelijkse overload aan afval.”

Tekst gaat verder onder foto.

Zijn er meer doelen gesteld vanuit de Gemeente Rotterdam voor de komende jaren?
“We kunnen er niet omheen, dat is natuurlijk de energietransitie. Nederland en dus ook Rotterdam heeft zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord van Parijs om het CO2 gehalte in de lucht terug te dringen. De kranten staan er vol mee, maar toch is nog niet iedere Rotterdammer zich bewust wat de verandering voor hem/haar inhoudt. Het wordt een grote uitdaging om de woonwijken aardgasvrij te maken.

Ondanks dat elektrisch koken sterk in opmars is, (ook steeds meer top koks gaan over op inductie), heb je inwoners die graag aardgas willen gebruiken. Die wil je graag overtuigen dat het gebruik van aardgas slecht is voor het milieu en dat de energietransitie ook kansen biedt voor de stad. Met de wetenschap van nu gaan we nu grofweg uit van twee varianten all electric (met warmtepomp) en aansluiten op restwarmte uit de haven die anders onbenut de lucht in gaat. Wat en waar de beste oplossing is kan per wijk en soms ook per huis verschillen. Rotterdam heeft wel al een grove indeling gemaakt wat in wijken de beste en meest kostenefficiënt oplossing is.”

Het is bijna maatwerk.
“Helemaal! Daarom gaan we ook echt in gesprek met bewoners. We houden interviews. We stellen vragen als: wat zijn je behoeftes, voel je je veilig in de buurt, is er genoeg groen, hoe hoog is je gasrekening eigenlijk?”

De dialoog met het publiek wordt ook tijdens de Wereldhavendagen 2018 in Rotterdam opgezocht. Langs ‘The Green Line To The Future’ van SummerLabb wordt de Gemeente Rotterdam op twee plaatsen zichtbaar. Er zal een pop-up museum worden geplaatst waar het thema energietransitie centraal staat. Daarnaast kun je al bezoeker een kijkje nemen bij de ‘Gouden Vrachtwagen’.

“Ik leer ontzettend veel van de interviews en het gesprek met inwoners van Rotterdam. De één is op de hoogte van de energietransitie door de aardgasproblemen in Groningen, de ander heeft geen idee wat er aan de hand is en sommige bewoners zijn zelf al aan de slag gegaan met zonnepanelen. Tijdens de bezoeken geven we bewoners al enkele tips over de isolatie van een woning, dat elektrisch koken altijd een goed idee is en dat je een trui kunt aantrekken om de energierekening zo laag mogelijk te houden (lachend). Maar ons grootste doel is om het proces, voor de bewoners, zo soepel en kostenefficiënt mogelijk te laten verlopen. In het najaar starten we met een campagne om de bewustwording van de Rotterdammer te versterken. Al met al ligt er een mooie klus voor de afdeling communicatie”.

* Resilient Rotterdam: Een initiatief dat de stad veerkrachtig en toekomstbestendig wil maken met behulp van de thema’s: cyber havenstad, infrastructuur, klimaat, schone energie, samenleving in balans, netwerkstad en resilience denken.